Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

Ik eet en drink gezond, sport veel en neem ook op mijn werk alle hygiënemaatregelen in acht. Waarom moet ik dan toch de griepprik halen?

printen

Het influenzavirus wordt, evenals andere verkoudheidsvirussen, tussen mensen onderling overgedragen via de ademhalingsroute. Virusdeeltjes bevinden zich in de keel, neus en luchtwegen van een besmet persoon. Via hoesten, niezen en praten komen deze deeltjes in de lucht, waardoor anderen ook kunnen worden besmet door het inademen van deze virusdeeltjes. Vooral in ruimtes waar veel mensen aanwezig zijn, zoals in ziekenhuizen, huisartspraktijken of sportscholen is deze kans groot. Het virus kan ook worden overgedragen via aanraking, bijvoorbeeld door een besmet persoon een hand te geven of via deurknoppen. Na besmetting vermenigvuldigt het virus zich in het slijmvlies van de luchtwegen. Na een incubatieperiode van één tot drie dagen waarin je weinig merkt van de besmetting kunnen de eerste ziekteverschijnselen optreden. Griep is besmettelijk van één dag voor de eerste ziekteverschijnselen tot 6 dagen na het begin van deze verschijnselen. Niet iedereen die met het griepvirus is besmet krijgt echter lichamelijke klachten. Zo blijkt uit onderzoek dat 40 tot 50% van de besmette patiënten asymptomatisch is.

Voor een filmpje over de verspreiding van ziektekiemen, klik hier.

> terug