Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

UMC initiatief

printen

De website www.bewustgepriktvooru.nl is ontwikkeld in het kader van een door ZONMW gesubsidieerd onderzoek naar de griepvaccinatie bij UMC personeel. Het betreft een onderzoek van de afdeling Epidemiologie van het UMCG en Farmacoepidemiologie van de Rijksuniversiteit Groningen in nauwe samenwerking met UMC afdelingen Bedrijfsgeneeskunde. Het doel van het onderzoek is om de vaccinatiegraad tegen de griep te verhogen bij personeel in ziekenhuizen. Aanleiding hiertoe zijn de recent uitgebrachte rapporten van de Gezondheidsraad waarbij is vastgesteld dat gezondheidspersoneel een belangrijke doelgroep voor vaccinatie is ter bescherming van de patienten waarvoor zij zorgen. De website is niet-commercieel en is tot stand gekomen op basis van vooronderzoek in de UMCs in nauwe samenwerking met bedrijfsgeneeskundigen van alle UMCs.

U wordt uitgenodigd het nieuws te volgen, antwoorden te zoeken op uw vragen en meer algemene informatie te krijgen over de griep en griepprik. Laat u niet teveel beinvloeden door "niet-wetenschappelijke" media. De UMCs vinden het belangrijk dat u een bewuste keuze maakt voor u zelf, maar meer nog voor uw patienten en uw ziekenhuis!