Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

Ik ben nooit ziek, waarom moet ik dan een griepprik halen?

printen

Hoewel het overgrote deel van het personeel geen griep krijgt, is de kans gemiddeld in de Nederlandse populatie toch zo'n 10%. Met andere woorden, 1 op de 10 krijgt influenza. Dat lijkt niet veel, maar in een groot ziekenhuis bijvoorbeeld gaat het om honderden personeelsleden. Bovendien is de transmissiekans in ruimtes met veel mensen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen of huisartspraktijken groter doordat grote groepen mensen in kleine ruimtes vertoeven. Uit onderzoek van het UMC Groningen blijkt dat de gemiddelde verzuimduur in het ziekenhuis 10 dagen is tijdens de influenzaperiode. Dit is een grote belasting voor het overige personeel, vooral onder de verpleging en artsen aangezien onder veel van hen de werkdruk zonder verzuim ook als hoog wordt ervaren.

Bij de helft van de besmettingen met het virus verloopt de griep asymptomatisch; je merkt hier nauwelijks iets van, maar je kunt wel anderen besmetten. Door vaccinatie is de kans op het doorgeven van het virus wel verminderd en hebben anderen dus minder de kans om ziek te worden.

> terug