Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

Vaccinatiegraad griepprik licht gedaald in 2011

printen

In 2011 heeft 65,7% van de doelgroep zich laten vaccineren. Dit komt neer op ongeveer 3,5 miljoen vaccinaties, waarvan het grootste deel door huisartsen is gezet. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2010.

Elke winter krijgt gemiddeld ongeveer één op de tien mensen griep. Voor mensen met een medische indicatie voor de griepprik en 60-plussers kunnen de gevolgen van griep ernstiger zijn dan voor mensen jonger dan 60 jaar die deze ziektes niet hebben. Zij krijgen jaarlijks van hun (huis)arts een uitnodiging voor een gratis griepvaccinatie. Vanuit het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) wordt de jaarlijkse griepprik georganiseerd. Om het bereik van het NPG te bepalen wordt er jaarlijks een monitor uitgevoerd naar de vaccinatiegraad.

30% van de Nederlandse bevolking komt in aanmerking voor een gratis griepprik in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie. Uit de jaarlijkse monitor, uitgevoerd door IQ healthcare, komt naar voren dat de vaccinatiegraad in het afgelopen griepseizoen licht gedaald is. In 2011 heeft 65,7% van de doelgroep zich laten vaccineren; terwijl in 2010 nog 68,9% van de doelgroep een griepvaccinatie heeft gehaald bij zijn huisartspraktijk. De daling in de vaccinatiegraad is vooral zichtbaar in de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar: van 63,2% in 2010 naar 56,2% in 2011. Voor de mensen in deze groep die alleen worden uitgenodigd vanwege hun leeftijd – en niet vanwege een medische indicatie - is de daling het sterkst: van 52,1% in 2010 naar 43,6% in 2011. De vaccinatiegraad van personen met een chronische aandoening bleef hoog in 2011 maar was in het algemeen wel iets lager dan in 2010. De vaccinatiegraad verschilt tussen de diverse hoogrisicogroepen. De vaccinatiegraad was 78,7% (81,7% in 2010) voor mensen met diabetes mellitus, 77,1% (80,1% in 2010) voor mensen met hart aandoeningen en 69,8% (71,2% in 2010) voor mensen met long aandoeningen. Van de doelgroep met een leeftijdsindicatie (60 jaar of ouder) werd 71,3% gevaccineerd ten opzichte van 75,4% in 2010. Wanneer mensen tot meerdere doelgroepen tegelijk behoorden (de zogenaamde multimorbiditeit) was de vaccinatiegraad hoger dan wanneer mensen ‘slechts’ één indicatie hadden (respectievelijk 78,1% versus 55,7%).