Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

Influenzavaccinatie van ziekenhuismedewerkers vanuit werkgeversperspectief: batig saldo

printen

Om bij kwetsbare patiënten ernstige complicaties en mortaliteit door influenza te voorkomen, is het goed dat gezondheidszorgpersoneel wordt gevaccineerd. Maar is het ook gunstig vanuit werkgeversperspectief, dus wegen de baten van vaccineren op tegen de kosten van ziekteverzuim? Dat onderzochten Hak et al. Het blijkt dat het huidige vaccinatiebeleid, met een vaccinatiegraad van 24%, al kostensparend is (NTvG 2010). Een grootschalig en effectief influenzavaccinatieprogramma in ziekenhuizen zal daarom sterk kostenbesparend zijn. Eelko Hak licht het onderzoek toe in de podcast op de website van het NTvG.