Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

Nieuw onderzoek bevestigt: Griepvaccinatie is veilig

printen

Nieuw onderzoek uit Nederland en Italië naar de bijwerkingen van de pandemische vaccinactie in 2009 laat zien dat de griepsvaccinatie veilig is. De voordelen van de griepprik, zoals bescherming van personeel en kwetsbare patiënten, wegen duidelijk op tegen de relatief milde bijwerkingen.   

In Nederland is Stichting Lareb verantwoordelijke voor de registratie van bijwerkingen van geneesmiddelen. Uit een grootschalig onderzoek in 60 huisartspraktijken onder meer dan 3000 gevaccineerden bleek slechts één op de drie een bijwerking van de Mexicaanse griepprik te melden. Het grootste deel werd gevormd door lokale milde bijwerkingen waaronder zwelling, roodheid of irritatie van de prikplek. Koorts of een griepachtig ziektebeeld werd door één op de vijf gemeld. De meeste bijwerkingen waren na één tot twee dagen over. Dit komt overeen met de jaarlijkse griepprik en bevestigt opnieuw de veiligheid van deze vaccins.

Een ander onderzoek uitgevoerd door de Isala ziekenhuizen liet een vergelijkbaar beeld zien (Kral et al. In: Options for the control of Influenza, Hong Kong, 2010). Onder de meer dan 1600 onderzochten werd door slechts 20% een mogelijke bijwerking gerapporteerd waarvan het grootste deel griepachtige klachten.

Ook in Italië, waar met hetzelfde vaccin werd geprikt, werden dezelfde bevindingen gerapporteerd (Pergolizzi S, et al. In: Options for the control of Influenza, Hong Kong, 2010). In de regio’s Parma, Modena en Bologna werden ongeveer 8000 volwassenen, kinderen en gezondheidswerkers gevolgd door middel van telefonische interviews. Ongeveer één op de zes rapporteerde een mogelijke bijwerking. Koorts was het meest voorkomend gevolgd door griepachtige symptomen. Van de gemelde ernstige ziektebeelden bleek geen veroorzaakt te zijn door de griepprik. Een aanvullend onderzoek onder 340 zwangeren liet zien dat het percentage gemelde vroeggeboorten bij gevaccineerden (4%) zelfs iets lager was dan dat normaal zonder vaccinatie optreedt (8%).