Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

Mijn collega’s laten zich ook niet inenten, waarom zou ik het dan doen?

printen

Naast het direct beschermde effect op de persoon zelf, is er ook een indirect beschermend effect van de vaccinatie op groepsniveau door een verminderde overdracht (transmissie). Uit onderzoek komt naar voren dat in een willekeurige groep personen de explosieve toename van influenzagevallen kan worden afgeremd als een deel van de groep (ongeveer 30% tot 50%) gevaccineerd is. Men noemt dit kudde-immuniteit en deze speelt een belangrijke rol bij het Rijksvaccinatieprogramma waar >90% dekkingsgraad nodig is voor de meeste vaccinaties. De overige 10% die geen vaccinatie neemt, wordt zo door de ander 90% gevaccineerden beschermd. Er blijkt echter uit een onderzoek van het UMC Utrecht dat in gezondheids-zorginstellingen als verpleeghuis en ziekenhuis met veel in- en uitstroom van patiënten, personeel en bezoekers geen zogenaam-de kudde-immuniteit kan worden bereikt. Door de continue introductie van nieuw besmette personen, dooft de epidemie niet uit. Het blijkt dat in dat geval er een rechtlijnig verband bestaat tussen de vaccinatiegraad en het aantal influenza-infecties dat voorkomen kan worden. Ongeveer 7 gevaccineerde gezondheidszorgwerkers kunnen in deze instellingen al één influenza-infectie bij patiënten voorkomen. Als alle personeelsleden gevaccineerd zouden zijn, wordt 60% van de infecties voorkomen: een grote zorg minder voor de patiënt, het personeel zelf en de directie. Met andere woorden: elke extra vaccinatie draagt substantieel bij aan het voorkomen van griepinfecties bij patiënten!

> terug