Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

Zorgverlenersplicht houdt toch in dat zorg verleen. Wat heeft de griepprik daarmee te maken?

printen

Artsen leggen bij hun afstuderen de artseneed af. Hierin beloven zij te zorgen voor zieken, de gezondheid te bevorderen en lijden te zullen verlichten. Ook beloven zij het belang van de patiënt voorop te zetten, en kennen zij hun verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ook andere gezondheidszorgwerkers zoals verpleegkundigen leggen een eed af. Al deze beloftes pleiten duidelijk vóór acceptatie van de griepprik; het belang van de patiënt staat voorop en door de griepprik zal de gezondheid zeker worden bevorderd. Zo blijkt uit onderzoek dat vaccinatie van 8 gezondheidswerkers genoeg is om één sterfgeval te voorkomen in een verpleeghuis, en een modelonderzoek van het UMC Utrecht toont aan dat tot 60% van de influenza onder patiënten te vermijden is als de vaccinatiegraad onder gezondheidszorgwerkers oploopt van 0 tot 100%.

> terug