Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

Wat houdt het advies van de gezondheidsraad in?

printen

In 2007 heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht waarin de indicatie voor de vaccinatie tegen de jaarlijkse griep is herzien. De deskundigen bevelen vaccinatie aan van de volgende (risico-) groepen:

• personen met een medisch risico conform de indicatie voor de jaarlijkse seizoensgriepvaccinatie en alle gezonde 60-plussers

• zwangere vrouwen uit een medische risicogroep, maar dan alleen tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap. Voor zwangere vrouwen die niet tot een medische risicogroep horen bevelen de deskundigen geen vaccinatie aan

• gezondheidszorgpersoneel met mogelijk direct contact met patiënten uit de eerder gedefinieerde medische risicogroepen

• gezinsleden en mantelzorgers van mensen met een zeer hoog risico op ernstige ziekte en sterfte door griep.

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk orgaan dat de overheid adviseert over gezondheidsvraagstukken. Voor ieder vraagstuk wordt een aparte deskundigheidscommissie samengesteld van wetenschappers, praktijkmensen en beleidsmakers. Zo ook voor het advies over de griepprik. De samenstelling van de commissie is opgenomen in het advies. Eventuele belangenverstrengeling vanuit de industrie wordt voor elk commissielid nagegaan. Als er mogelijk belangenverstrengeling kan zijn, wordt dit in alle openheid meegedeeld aan alle leden van de adviesraad. Er zijn duidelijke procedures ontwikkeld om de onafhankelijkheid van het advies te waarborgen.

> terug