Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

Ik heb nauwelijks contact met patiënten. Moet ik dan toch de griepprik halen?

printen

Voor gezondheidzorginstellingen heeft de griep meerdere vervelende consequenties: hoewel gezondheidszorgwerkers beroepsmatig geen verhoogd risico hebben op influenza, kunnen zij het virus wel overbrengen op kwetsbare patiënten. Uit ondezoek van het UMC Utrecht blijkt dat 60% van de patiënten behoort tot een risicogroep met hogere kans op ernstige ziekte of sterfte door influenza. Patiënten zijn vaak instabiel bij binnenkomst in een ziekenhuis. Die eerste dagen zijn zij dus extra kwetsbaar en kan bescherming tegen influenza cruciaal zijn. Patiënten in een ziekenhuis kunnen besmet worden door bezoekers en personeel. Bezoekers worden echter vaak verzocht te wachten met bezoek als ze verkouden zijn of bedenken dit zelf. Ziekenhuismedewerkers zoals de verpleging, co-assistenten en artsen hebben met hen het meeste contact. Uit onderzoek blijkt dat 70% van het personeel blijft doorwerken als zij griep hebben. Ook als ze geen symptomen hebben (bij 50% van de infecties) kan het personeel het virus wel overdragen. Als patiënten eenmaal zijn besmet en zij worden ernstiger ziek, dan liggen zij vaak langer in het ziekenhuis of komen zelfs op de intensive care terecht. Dit zorgt voor intensievere zorg hetgeen de kwaliteit van zorg onder druk zet.

Daarbij is de economische schade door influenza groot. Uit onderzoek van het UMC Groningen blijkt dat de gemiddelde kosten per werknemer zo'n 72 euro bedragen. Voor een heel UMC betekent dit zo'n half miljoen euro. Deze kosten drukken direct op het budget van het ziekenhuis en kunnen dus niet aan de zorg worden besteed.

> terug