Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

Ik vind het niet zo erg om de griep te krijgen, daar kan ik wel tegen. Waarom moet ik dan toch de griepprik halen?

printen

Voor gezondheidzorginstellingen heeft de griep meerdere vervelende consequenties: hoewel gezondheidszorgwerkers beroepsmatig geen verhoogd risico hebben op influenza, kunnen zij het virus wel overbrengen op kwetsbare patiënten. Uit onderzoek van het UMC Utrecht blijkt dat 60% van de patiënten behoort tot een risicogroep met hogere kans op ernstige ziekte of sterfte door influenza. Patiënten zijn vaak instabiel bij binnenkomst in een ziekenhuis. Die eerste dagen zijn zij dus extra kwetsbaar en kan bescherming tegen influenza cruciaal zijn. Door vaccinatie is de kans op het doorgeven van het virus wel verminderd en hebben anderen dus minder de kans om ziek te worden.

Het halen van de griepprik is dus voornamelijk iets wat je voor je patiënten doet!

> terug